Separator Line

Училищни кампании с грижа за околната среда

Breaking Borders Logo Breaking Borders Logo Breaking Borders Logo

Училищни кампании с грижа за околната среда

Учениците от СОУ „Христо Ботев“ и ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Бобов дол, участваха в екологично обучение на теми, свързани с биоразнообразието, опазване на природата, отговорното изхвърляне на отпадъци и рециклиране. Децата с най-много познания и активно участие, заслужено получиха награди.

Лекциите се състояха на 10.05.2022г., като част от дейностите по проект „Embrace nature”, финансиран от програма за трансгранично сътрудничество – Interreg – IPA CBC България – Сърбия.

Обучителните кампании по проекта имат за цел да променят обществените нагласи, свързани с опазването на околната среда и да изградят екологично самосъзнание у гражданите, с фокус, насочен към най-малките.

Предстои провеждане на екологични лекции в гр. Ниш, Сърбия. Точните дати и училищата могат да бъдат видени в секция „Събития“.